MENU

Simula ika-01 ng Marso 2022, maari nang kumuha ng appointment para palitan ang lisensya sa pagmamaneho at magamit ito sa Japan.

 

Ang appointment system ay makikita sa pahina ng Kapulisan ng Prepektura ng Aichi at maaring gamitin ng mga may lisensyang magmaneho mula sa sa Pilipinas at iba pang mga bansa.

 

Pagdating sa pahina, piliin kung saan nais gawin ang pagpapa-palit ng lisensya (driver’s license examination center <Hibari> , Higashi-Mikawa driver’s license center <Tosan>), ang nais petsa ng pagkuha ng lisensya, at punuaan ang mga hinihinging impormasyon.

 

Hindi po  ito para sa mga kumukuha ng lisensya sa unang pagkakataon.

 

Para sa iba pang kaalaman, tignan ang nakalakip na Pabatid mula sa Kapulisan ng Prepektura ng Aichi.

Notice from Aichi Police