MENU
  • Nagoya PCG
Screen Shot 2022 05 17 at 13.31.25
 
06 April 2022 - ADVISORY!: Guidelines for Walk-in Applicants. Read more...

05 April 2022 - Job Vacancy: Translator. Read more...

14 February 2022 - Online Appointment para sa Magpapalit ng Lisensya sa Pagmamaneho mula sa Pilipinas at iba pang mga BansaIpagpatuloy ang pagbabasa...
08 February 2022 - Pagluluwag sa Pagpasok sa Pilipinas ng mga Pilipino galing Japan simula ika-10 ng Pebrero 2022. Ipagpatuloy ang pagbabasa...

21 January 2022 - Entry, Testing, amd Quarantine Protocols for Individuals Travelling to the Philippines. Read more...


05 January 2022 - May Tanong o Transaksyon Ba Kayo sa Konsulado sa Nagoya?

May mga mahahalagang impormasyon na nasa website at Facebook page ng Konsulado na maaaring makakasagot sa inyong mga tanong. Bisitahin lamang ang website ng Konsulado sa https://nagoyapcg.dfa.gov.ph  at Facebook page sa https://www.facebook.com/PHinNagoya.

Ipagpatuloy ang pagbabasa...


How is the Vaccine Rollout in the Philippines?

Screen Shot 2022 02 03 at 14.16.59