MENU

Nagoya

COVID-RELATED ADVISORY FOR THE CONSULATE’s CLIENTS

26 January 2022

The Philippine Consulate General in Nagoya wishes to inform the public that in view of the increasing number of Covid-19 infections in Aichi and prefectures within this Post’s jurisdiction, the Consulate will temporarily scale down its operations to avoid major disruption or shutdown of services brought about by Covid-19.

Since we may be unable to respond to your phone calls given our reduced manpower, we encourage you to contact us through the following email addresses for ease of communication:

General information (e.g. Cultural, Economic, etc.) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Passport
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Notarial Services(e.g. requesting for special power of attorney (SPA), affidavit, etc.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Civil Registry (e.g. report of birth, report of marriage, report death, etc.) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Assistance to Nationals
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Visa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Overseas Voting
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

For other concerns, you may visit the Consulate’s official Website and Facebook account.

Thank you for your understanding and support. Stay safe.


Nagoya

ABISO NA MAY KAUGNAYAN SA COVID PARA SA

MGA KLIYENTE NG KONSULADO

Ika-22 Enero 2022

 

Bunsod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Aichi at mga karatig nitong prepektura, ipinagbibigay alam ng Konsulado Panlahat ng Pilipinas sa Nagoya na ito ay pansamalantalang magbabawas ng operasyon upang maiwasan ang pagkakataon na magkahawaaan at tuluyang mahinto ang pagbibigay serbisyo sa publiko.  

 

Kung hindi masagot ng Konsulado ang inyong mga tawag dulot ng pagbabawas ng mga kawaning pumapasok, mangyaring iparating sa Konsulado ang inyong mensahe sa pamamagitan ng email gamit ang mga sumusunod na address:

 

General information (e.g. Cultural, Economic, etc.) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Passport
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Notarial Services(e.g. requesting for special power of attorney (SPA), affidavit, etc.)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Civil Registry (e.g. report of birth, report of marriage, report death, etc.) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Assistance to Nationals
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Visa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Overseas Voting
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Para sa ibang mga katanungan o kaalaman, maaring bisitahin ang opisyal na Website at Facebook account ng Konsulado.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa at suporta. Hangad namin ang inyong patuloy na kaligtasan.