MENU

05 January 2022 - May mga mahahalagang impormasyon na nasa website at Facebook page ng Konsulado na maaaring makakasagot sa inyong mga tanong. Bisitahin lamang ang website ng Konsulado sa https://nagoyapcg.dfa.gov.ph at Facebook page sa https://www.facebook.com/PHinNagoya.

tanong1

tanong 2