MENU

Sa mga kababayan natin na kailangang mag-print ng kanilang mga dokumento, na kinakailangan sa kanilang aplikasyon sa pagkuha ng pasaporte o iba pang transaksyon sa Konsulado, ang mga sumusunod ay gabay sa pag-gamit ng printer sa 7-Eleven, at Family Mart at Lawson:

Para naman sa mga malapit sa Konsulado, maaring magtungo sa mga malalapit na Convience Stores:

Map